zaterdag 14 december 2013

Referenties zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat elk onderdeel van de isomo-cutter in elkaar past. Er was dus een goede samenwerking vereist tussen elk teamlid zodat de verschillende subassemblies zonder problemen in elkaar passen. De referenties worden opgesplitst in hoofdreferenties, de referenties tussen elke subassembly, en hulpreferenties, de referenties tussen de onderdelen van de subassembly.

Hoofdreferenties

De hoofdreferenties worden op de tekening aangeduid door middel van rode vlakken.

Er zijn 3 hoofdreferentievlak aanwezig op (0,0,0), één via de x-as, één via de y-as en één via de z-as. Deze wordt gebruikt omdat we van hieruit starten met de tekening van de isomo-cutter.

Er is ook een horizontaal hoofreferentievlak geplaatst op (0,0,50) want dit wordt de maximale hoogte van de subassembly ‘Assembly_Grondvlak’ en van op dit vlak worden de subassemblies ‘Assembly_PantograafBevestiging’, ‘Assembly_KlemmingKopij’ en ‘Assembly_Piepschuimhouder’ getekend.

Er is een horizontaal hoofreferentievlak aanwezig op (0,0,80) omdat op deze hoogte de arm van de pantograaf start.

Verder is er ook nog een horizontaal hoofdreferentievlak op (0,0,216) geplaatst, omdat we onderling beslist hebben dat dit de hoogte van het hoogste vlak van de isomo-cutter wordt.

In de isomo-cutter is er een verticale as aanwezig die door de subassembly ‘Assembly_Grondvlak’, door de subassembly ‘Assembly_PantograafBevestiging’ en door de subassembly ‘Assembly_Pantograaf_Arm’ loopt. Deze as wordt gedefinieerd op (41,44,0). Er is dus ook een verticaal hoofdreferentievlak aanwezig op (41,0,0) en op (0,44,0).

Hulpreferenties

De hulpreferenties worden op de tekeningen aangeduid door middel van groene vlakken.

Assembly_Grondvlak
De onderkant van de ‘Grondplaat’ is een hulpreferentie, want de rechtopstaande zijkanten moeten hiertegen komen. De buitenste vlakken in de rechthoekige gaten van dit vlak zijn ook hulpreferenties, want hierop komen de verbindingsuitsteeksels van de 4 rechtopstaande zijkanten. De gaten in het midden van deze ‘GrondPlaat’ worden ook als referentievlak aanzien, want hierop komt de ondersteuningsplaat.


Assembly_Pantograaf_Arm
De bovenkant van de onderste ‘StaafGrootA’ wordt als referentievlak gebruikt. Dit vlak vormt namelijk een verbindingsvlak tussen onderste ‘StaafGrootA’ enerzijds en de onderste ‘StaafKleinA’ en de onderste StaafGrootB’ anderzijds en tussen de onderste ‘StaafKleinB’ enerzijds en de onderste ‘StaafKleinA’ en de onderste ‘StaafGrootB’ anderzijds. Verder is er ook nog een horizontaal hulprefrentievlak op de onderkant van de bovenste ‘StaafKleinA’ , want op dit vlak komt de niet alleen de bovenste ‘StaafKleinA’ en de bovenste ‘StaafGrootB’, het dient ook als verbindingsvlak tussen ‘StaafKleinA’ en ‘BevestigingsstukKlein’ en tussen ‘STaafGrootB’ en ‘BevestiginsstukKlein’. Het onderste vlak van de bovenste ‘StaafGrootA’ wordt ook als hulpreferentievlak beschouwd. Dit wordt gebruikt als verbindingsvlak tussen de bovenste ‘StaafKleinA’ enerzijds en de bovenste ‘StaafGrootA’ en de bovenste ‘StaafKleinB’ anderzijds en tussen de bovenste ‘StaafGrootB’ enerzijds en de bovenste ‘StaafGrootA’ en de bovenste ‘StaafKleinB’ anderzijds.


Assembly_PantograafBevestiging
De binnenkant van het breedste rechtopstaand zijvlak van ‘ZijkantGroot’ wordt als hulpreferentievlak gedefinieerd. Dit vlak is een verbindingsvlak tussen ‘ZijkantGroot’ en ‘ZijkantKlein’. Op het bovenste vlak van ‘ZijkantKlein’ wordt er ook als een horizontaal hulpreferentievlak beschouwd omdat de ‘Bovenste Plaat’ hierop getekend wordt.


Assembly_KlemmingKopij
De bovenkant van het onderdeel ‘Onderkant’  is als een horizontaal hulpreferentievlak gedefinieerd,  want dit is het verbindingsvlak tussen het bovenste vlak van de onderkant en elk ander onderdeel van de assembly. De buitenste rechopstaande zijkant van ‘MoerBevestiging’ is een hulpreferentievlak. Dit is een verbindingsvlak tussen ‘Moerbevestiging’  enerzijds en ‘VerstevigingMoerBevestiging’ en ‘MoerZekering’ anderzijds. Het buitenste rechtopstaande vlak van het stuk ‘Achterkant’ is ook een hulpreferentievlak. Dit om een verbindingsvlak te hebben tussen ‘Achterkant’ en ‘OndersteuningAchteraan’.


Assembly Piepschuimhouder
Ook hier is de bovenkant van het onderdeel ‘Onderkant’ een horizontaal hulpreferentievlak omdat dit het verbindingsvlak is tussen de onderkant en elk ander onderdeel van de assembly. De onderkant van ‘Bovenkant’ wordt ook als hulprefentievlak gezien. Dit is er als verbindingsvlak tussen de rechtopstaande zijkanten van de assembly en de onderkant van ‘Bovenkant’ en van ‘BovenkantRechtop’. Verder is de buitenkant van de breedste rechtopstaande zijkant van ‘Zijkant_ZijpaneelOnderaan’ ook een hulprefrentievlak want dit vlak vormt het verbindingvlak tussen ‘Zijkant_ZijpaneelOnderaan’, 2 keer ‘ZijpaneelOnderaan2’ en de ‘Bovenkant’. De binnenkant van de breedste rechtopstaande zijkant van ‘ZijpaneelOndereraan’ wordt eveneens als verticaal hulpreferentievlak’ beschouwd, want dit vormt het verbindingsvlak tussen ‘Zijpaneelonderaan’, ‘BovenkantRechtop’ en 2 keer ‘ZijkantRechtop’. Als laatste is er ook nog een hulpreferentievlak op de breedste rechtopstaande zijkant van 'Zijkant_ZijpaneelOnderaan'. Dit is het verbindingsvlak tussen  'Zijkant_ZijpaneelOnderaan' ,  2 keer 'ZijpaneelOnderaan2' en de 'Bovenkant'.
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten